SZÉKELYFALVAK/GYERGYÓ-SZÉK KÉPEKBEN , LEÍRÁSOKBAN

A honlapom készítésének célja ismertetni a székelyfalvak hagyományait, őseink szokásait, a mai élet megjelenítését, hagyományőrző ünnepek/megemlékezések bemutatása a turizmus fellendítése céljából .

 

EMBERARCOK, GYERGYÓSZÁRHEGY 

         Ezen a weboldalon ( menüpontban) szeretném bemutatni Gyergyószárhegy szülöttjeinek vagy azon személyeknek a múltját, akik itt éltek, az életük egy részét  itt töltötték, a nagyvilágban és helyben ismertté, a tevékenységük vagy tetteik által  nevezetes személyekké váltak.

 Névszerint :

                   Bethlen Gábor, Erdély fejedelme . Gyerekkorát (10-14 éves korában) Szárhegyen a Lázár grófok kastályában, a nagybátyánál töltötte.

    . . . 

                    Bartis Ferenc sz.1936 Gyergyószárhegy– meghalt 2006, Budapest. Író-költő. Sokat volt bőrtönben a kommunizmus idején az 1956-os magyarországi forradalom kapcsán, majd kitoloncolták Magyarországra.  A sírja a szárhegyi temetőben van.

   . . . 

                     Szini Lajos (Laji bá’) Gyergyószárhegyen született 1891 július 2-án, itt is temették el 1933 júniusában. Tájnyelven írt elbeszéléseket, a székely ember  érdekes, észjárásának és humoros modorának az emlékét örökíti meg.

Több, humoros írása jelent meg, többek között : 

Laji bá’: Nyüszkölés a feredőn s a nagy viz martyán, II. kiadás, Gyergyószentmiklós, 1937.

Laji bá’: Az őzolló s más küsdeg nyüszkölések, Gyergyószent- miklós, 1926.

              Klikkelj az alábbi linkre : 

https://surlottgradics.wordpress.com/2012/03/04/laji-ba-szini-lajos-kusdeg-nyuszkolesek/

   . . .

                     Rafi Lajos , 1970-ben, Marosvásárhelyen született cigány kovácscsaládban. Szárhegyi cigány költő, itt élt itt végezte az iskoláit és verseit itt írta. Tragikus körülmények között halt meg, aránylag fiatalon. Jobbágyfalván, a rokonainak a falujában temették el.

Néhány versét olvashatjuk, ha  az alábbi linket elindítva :

     http://www.irodalmijelen.hu/05242013-1518/rafi-lajos-versei   

https://www.facebook.com/jozsef.gaspar.73/media_set?set=a.1353150291414880.1073741930.100001597668369&type=3

                    Kájoni János , a XVII. század jó tehetségű és nagytudású ferences szerzetese P. Kájoni János (1629-1687), aki Szolnok-Doboka megyében, Kiskájonban született, Kolozsváron, majd Csíksomlyón nevelkedett. Szárhegyen élt, erdélyi születésű, román családból származó ferences szerzetes, orgonista, orgonaépítő, énekszerző és -fordító, a Kájoni Kódex alkotója, botanikus, nyomdász és könyvkiadó. A sírja a szárhegyi kolostor mellett van.
 
   . . .

                   Ervin atya/ Ferencz Béla -  Szárhegyen született, itt töltötte szerzetesi éveit 1990 után a ferences kolostor főnökeként. Kilencvenhat (96 !) éves, akit szülőfalujából 2012-ben Csíksomlyóra helyeztek.

                http://www.ofm.ro/node/21

. . .

 

                G. D. - Szárhegyen született 1800-as évek végén, itt élt , kocsmáros , kereskedő volt a faluban.  A fiatalkori csinytevéseiről ismerték a helyi lakósok. A csinytevéseit barátjaival együtt , legénykorában hajtotta végre, ezzel megviccelve azokat, akikkel megtudta oldani. Abban az időben, az 1900-as évek elején a falu népe ezeken szórakozott. A tetteteit , csintevéseit, megőrizték , elmesélték , szájról szájra terjedtek, így ma is még emlegetik és mint vicces cselekedetek, epizódok mai napig is  fennmaradtak. 

       Egy néhány ilyen csínytevése, amelyek közül egyesek durvábbak, nehezen elviselhetőbbek voltak a szenvedő alanyok által  : ( nevek nélkül )

     1. Egy alkalommal, régi szokás szerint , téli időszakban az asszonyok esténként összeültek, fonó-kalákát szerveztek. Kendert termesztettek a faluban , majd megáztatták, kitilózott kendert pedig felfonták , fonalat készítettek kalákában. A ház tornáncára ( teraszra) volt a kijárat a szobákból. Közvetlen a kijáratnál volt egy verem, ahol a pityókát tárolták télire. A verem ajtaja felnyitható volt. G.D. a barátjaival kieszelték, hogy megviccelik az asszonyokat. Felnyitották a verem tetejét (födelét), majd a ház másik oldalánál az ablakon át bekiabálták, hogy " Assznyok, asszonyok, gyorsan jöjjetek tűz van a szomszédban, meggyult egy épület !!!" Erre a kirohanó asszonyok mind beleestek a verembe. (lehetséges, hogy lábtörések is voltak...) 

      2.  Egy néninek ( már idős volt) a fia fiatalon meghalt. A hegyen , fák között (fenyőerdő) volt a temető, ahová minden nap, hónopokon át a néni kijárt a fia sirjához imátkozni. D.G. felfigyelt erre és egyszer elhatározta, hogy Ő is kimegy és megvicceli a nénit.  Felöltözött fehér köppenybe, egy kaszát vett a hátára és megbújt egy fa mögé. Amikor az asszony befejezte az imát, már sötétedett,  akkor megjelent a közelében. Az asszony nagyon megijedt a látványtól, temető gonosz szellemét képzelte maga előtt , ijedtében össze is esett a látványra. Azután a néni soha többet nem mert ki menni a sírhoz. Ugyanis akkor még a szellemek, ördögök a kaszával a temetőben, modások szerint éjjel jártak.

     3.  Minden vasárnap a falu emberei , mivel nagyon katolikus hívők voltak misére jártak. Mise után a főúton tömegesen mentek kaza felé, közben beszélgettek, mesélgettek egymásnak. G.D. kieszelte, hogy megvicceli a haza felé tartó embereket. Egy nagy pásztorkutyát szerelt, összegyűjtött több üres konzerv dobozt és a kutya derekára kötötte.  Amikor a tömeg a kapu előtt haladt el a kutyát kicsapta az útra. Persze a kutya konzerv dobozok csörömpölésére , amelyet maga után hurcolt megíjedt, megvadult és az emberek közé rohant. Az emberek is megíjedtek. 

     4. Hasonló körülmények között mint az előbbi (3.) G.D. azt eszelte ki, hogy egy szamarat felvisz a ház padlására ( hidba). A ház hidjában  volt egy ablak , amely az utcára nyílt.  A szamár a fejét kidugta az ablakon és nagyon bőgött. A miséről haza vonuló tömeg felfigyelt , hogy honnan ez a szamár bőgés, amikor meglátták  szórakoztak az eseten.

     5.  A falu szélén,  a hegy alatt egy házban lakott egy vénleány. Sose ment férjehez, már túl volt az 50-en. Nagyon sokat aludt, álomszuszékban szenvedett, mély alvó volt. Ezt D.G. tudomásul vette és elhatározta, hogy megvicceli  az sszonyt. A barátjaival egy nap ,reggel volt, megfogták az ágyat az asszonnyal együtt és kivitték a hegyoldalra,  és otthagyták. Amikor megébredt , akkor jött rá az asszony , hogy hol is van. D.G. és barátjai ezen szórakotak.

    *  D. G. kocsmáros volt, ahova az férfiak (emberek) bementek egy-egy pohár ital elfogyasztására. A szekeresek is haza felé mindig megálltak a kocsmánál. Már a lovak is , vagy a tehenek is, amelyek a szekeret húzták, maguktól mindig megáltak a kocsma előtt, szokásukká vált,  már tudták, hogy a gazdájuk be fog menni a kocsmába..

      6.  Egy alkalommal a vásárból a szomszéd faluba, haza tartó gazda megállt  kocsma előtt egy fröccsre. G.D. kitalálta, hogy megvicceli a gazdát. Amig a gazda illogatta az itókáját, az alatt G.D. a szekérről összegyűjötte a gazda által vásárolt dolgokat és összecsomagolta egy  pokrócba (plédbe), majd a szekérre visszahelyezte. Amikor a gazda búcsúzott el ( már pityókás volt egy kicsit) , akkor G.D. át adta a gazdának a csomagot és szépen megkérte, hogy egyuttal vigye el a szomszéd falujába, egy jó barátjának adja át, és mondja meg, hogy ezt én küldöm ajándékba a tartozásomért.  A gazda meg is érkezett a csomaggal, át is adta és azzal haza is ment. Otthon, amikor kereste a vásárolt dolgait, hogy örvendeztesse meg a feleségét - ilyenkor vásárfiát is szoktak a családnak vinni - nem talált semmit. Nagyon feháborodott, azt hitte, hogy útközben valaki ellopta, vagy elhagyta.  Ezért a felesége jó megdorgálta, azért is mert ittason ment haza. Majd csak napok múlva  kerültek elő a dolgok, amikor a megajándkozott találkozott a gazdával.

    7.  Egy más alkalommal a szomszédot viccelte meg. Téli időszak volt. A   szomszédja disznót vágott és a szalonnát, kolbászt és egyéb disznóságokat feltette a ház padlására (a ház hidjába, ide szokták felakasztani ) füstölni. G.D. jó ismerte a járatot a padlásra, egy alkalommal elhordott egy jó adagot és meghívta szomszédját  és más vendégeket  egy ünnepi vacsorára. Szép asztalt terített, megvendégelte a finom disznóságokból. A vacsora közben itallal is megkínálta és közben modogatta, hogy " egyétek , fogyasszátok a sok finomat : úgy egyétek mintha tiétek volna !" A kinálmáció megtörtént, mindenki bőven evett, jól lakott, majd haza mentek a kedves vendégfogadásból. Egy pár nap múlva a szomszéd észrevette, hogy hiányzik  a szalonnájából, kolbászból, és az apróságokból. Eszébe jutott a G.D ünnepi vacsorája és elment hozzá , hogy elpanaszolja és  meggyőződjön , nem -e abból evett a vendégség. G.D. be is vallotta , hogy igen, és meg is mondta neki, hogy a vacsorakor emlegette is, hogy  : "...úgy egyétek mintha tiétek volna ! ". Ezért nem volt mit szoljon a szomszéd.

     8. A faluban a plébánia ( plébános) és a ferences rendiek állandóan rosz viszonyban voltak, nem áltak szóba egymással a harag miatt. G.D. elhatározta, hogy ki fogja békíteni Őket, beszélni fognak egymásssal. A plébánosnak volt egy fehér kutyája és a ferencesrendieknek pedig egy fekete kutyájuk. G.D. mindkét kutyát átfestette, a fehéret feketére és feketét fehérre, majd felcserélte a kutyákat. Amikor a gazdájuk mentek a kutyájuk közébe, a kutya harapott, nemismerte fel a gazdáját. Tudomásul vették, hogy a két kutya fel van cserélve, így kénytelenek voltak vissza cserélni, de ez nem történhetett  meg másképpen , csak úgy, hogy a két haragos, a ferencesrendi és a plébános egymással szóba kellet állniuk.  

      9.   

  . . .

                                Részletes leírások ( . . .) a fent emlitett személykről , életrajzok, a munkájukról  bővebben , ezután  !

 

                    

      

 
Amíg az oldal tulajdonosa nem helyez el itt tartalmat, addig a mai napi leglátogatottabb oldalak listája jelenik meg!

KIEMELT, REKLÁMMENTES OLDALAK

1. SOMODI ÜGYVÉDI IRODA

► HA FONTOS A MEGBÍZHATÓSÁG

somodidr.hupont.hu

2. PILÓTAKÉPZÉS, SÉTAREPÜLÉS, LÉGIFOTÓ MOTOROS SÁRKÁNYREPÜLŐVEL !

► Üdvözlöm! Ezt az oldalt azért készítettem, hogy bemutassam Önnek az egyik legcsodálatosabb és legszabadabb repülési formát, a motoros sárkányrepülést!

sarkanyrepulo.hupont.hu

3. Háztartási gép szerviz

► Indesit, Ariston, Ardo, Gorenje, Samsung, Whirlpool, Candy, Siemens, Bosch, Zanussi, Beko, Electrolux, Szakszerviz. MOSÓGÉP javítás- MOSOGATÓGÉP javítás SZÁRÍTÓGÉP javitás- VILLANY TŰZHELY FŐZŐLAP javitás 06/1-308-87-28, 06/1-359-34-54

szervizkozpont.hupont.hu

4. Aggtelek Szakal Vendégház

► Aggteleki-tó közvetlen közelében található vendégház teljes felszereltséggel!

szakalvendeghaz.hupont.hu

5. Szervezetfejlesztés Mesterfokon!

► Kasza Tamás összesen 25 éve a szervezetfejlesztés területén mozog. Új könyve több mint ezer vállalkozót segített, hogy megértsék a szervezetfejlesztés sorrendjét, és pontos alkalmazását.

szervezetfejlesztes.hupont.hu

6. Ráckevei Anna

► színművésznő / információs honlap/

studioanfi.hupont.hu

7. SATVEDA

► IGAZTUDÁS

sadvidya.hupont.hu

8. Aszfaltozás Útépítés Kátyúzás 06703244623 SÁNDORASZFALT Kft. Országosan !

► Aszfaltozás, útépítés, mart aszfalt, kátyúzás országosan és Budapest területén. Akkor válasszon minket, ha Önnek nem csak az ár, hanem a minőség és a garancia is fontos!

sandoraszfalt-kft.hupont.hu

9. Sztárok Oldalai

► Miley Cyrus, Hannah Montana, Justin Bieber, Avril Lavigne, Selena Gomez, Hilary Duff, Beyonce, Shakira, Leonardo Dicaprio, H2O Sellőmesék, Ashley Tisdale, Demi Lovato

sztar-oldalak.hupont.hu

LEGLÁTOGATOTTABB OLDALAK (MAI).

HuPont hirdetési rendszer

1. Coinmoin BTC. How to earn bitcoin?

► Coinmoin BTC. How to earn bitcoin?

coinmoin.hupont.hu

2. ___ KÓTAJI KERÍTÉSGYÁRTÓ ___ MINDEN GYÁRI ÁRON !!!

► A DRÓTKERITÉS A LEGOLCSÓBB KERITÉS A VILÁGON. AMI SZÜKSÉGES HOZZÁ AZT NÁLUNK MEGTALÁLJA A-Z -ig. FÉM, ÉS BETON KERÍTÉSOSZLOPOK, HORGANYZOTT, ÉS ZÖLD DRÓTHÁLÓ, BETON LÁBAZATI ELEMEK, 3D-s KERÍTÉSPANELEK, ÉS KIEGÉSZITŐK.

kerites.hupont.hu

3. Ingatlanpiacról minden (elemzések, stratégiák, országosan és Budapestről)

► ingatlan, ingatlanvásárlás, ingatlaneladás, ingatlanpiaci elemzés, CSOK-os eladó budapesti ingatlanok, CSOK-os eladó Budapest környéki ingatlanok

ingatlanpiaci-elemzo.hupont.hu

4. Schwarenberg kennel, szálkás-, hosszú- és rövidszörű tacskók

► Kaninchen, törpe, standard tacskók minőségi tenyészete.

schwarenberg.hupont.hu

5. GLUTÉNMENTES ÖVEZET

► Hogyan fogyhatsz 50 felett gluténmentes diétával?

glutenmentesreceptek.hupont.hu

6. PRO-SPORT

► Bács-Kun Sport - Bácsalmás, Kunbaja és környéke sportja - folytatás: 2011./XVI. évfolyam Labdarúgás, Kézilabda, Asztalitenisz, Cselgáncs, Diáksport, BSC 1913-2013.

pro-sport.hupont.hu

7. ZEMPLÉNI TÁJAK CSODÁLATOS KÉPEI, IDÉZETEK,VERSEK,KÉPEK

► ZEMPLÉN,AHOL A CSEND KEZDŐDIK! "Bízd magad barátokra. De sose vedd a barátság kincsét magától értetődőnek". Stephanie Dowrick

elvonultan.hupont.hu

8. MaTi-CaR ALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON....

► Új, utángyártott, és gyári alkatrészek elérhető áron Miskolcon. Minden autótípushoz: ALFA/AUDI/BMW/CITROEN/CHEVROLET/DAEWOO/FIAT/FORD/HONDA/KIA/LANCIA/LEXUS/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN/PEUGEOT/RENAULT/SAAB/SEAT/SKODA/VW alkatrészek elérhető áron..

alkatreszekmindenautohoz.hupont.hu

9. Szépkártya elfogadó helyek

► Szépkártya elfogadó helyek gyűjtőoldala

szepkartya-elfogado.hupont.hu

10. KISBIG KIFŐZDE

► A magyar konyha és a világ ízei hagyományos kézműves technológiával valódi alapanyagokból!

kisbig.hupont.hu

11. ÉRD SÓDER-BETON DEPO

► CÉGTULAJDONOS: SOÓS GYULA

soderdepo.hupont.hu

12. Homérosz,Toldi,Csontváry a NAPÚTon, Minósz/Mithrász, 3500 éves szupernaptár

► “Krónikákat, történelmet lehet hamisítani, de a Nap járását az égen nem!” Iliász a napúton? Odüsszeia, mint vízöntő-paradoxon tanulmány? Kitatált-e a Képes Kor-nika? Bronzkori szupernaptár?Nap-Hold-Vénusz:Toldi trio, MINÓSZ Kréta és MITHRÁSZ kultusz.

naput.hupont.hu

13. Elektromos kerékpárok legolcsóbban, garanciával. +36/70-329-4217

► E-bicikli, elektromos robogó, elektromos kerékpár, akkumulátor, garancia és folyamatos alkatrész utánpótlás.

elektromosbicikli.hupont.hu

14. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS HÁZTÓL-HÁZIG NÉMETORSZÁGBA-AUSZTRIÁBA-SVÁJC ISZKIRI-TRAVEL

► HÉTFŐ-SZERDA-SZOMBAT NÉMETORSZÁG-AUSZTRIA-SVÁJC FELÉ!KEDD-CSÜTÖRTÖK-VASÁRNAP MAGYARORSZÁG FELÉ!Utazási igényeiket sms-ben vagy a 06-70-429-6227 telefonszámon tehetik meg.

velemutazz.hupont.hu

15. Konyhabirodalom

► Egyszerűen, gyorsan, jót!

konyhabirodalom.hupont.hu

16. Angol nyelvkönyv - azoknak akik szeretnének IGAZÁN jól angolul!

► Sokszor belefogtál már az angol nyelv megtanulásába, de mindig elakadtál? Megvan a megoldás! Ez a nyelvkönyv meg tud tanítani angolul.

angol-nyelvkonyv.hupont.hu

17. NAGY GÁZSZERVIZ KFT. Kazánjavítás, gázszerviz, gázszerelés 06204260249

► Gázkazán, gázkészülék javítás, karbantartás, csere. Székesfehérváron, Fejér megye teljes területén, illetve Érden és Dunaújvárosban is! www.facebook.com/kazandoki

kazandoki.hupont.hu

18. Három szóban el tudom mondani, mit tanultam az életről: mindig megy tovább.

► "A világ minden szépségéért sem akarnám elcserélni az egyéniségemet, még akkor sem, ha nincs benne semmi különös. Én én magam vagyok, és ez több annál, amit néhányan elmondhatnak magukról."

mindigvantovabb.hupont.hu

19. Lap-FölDI 2 - Online hírek és érdekességek

► Üdvözlöm a Kedves Olvasót! Lap-Föld az online média apró szegmense, ahol Önöket tájékoztatjuk a mindennapokról- hírek, tudósítások, érdekességek, és sok egyéb... fókuszban szűkebb pátriámmal- Tapolcával. Dancs István

lapfoldiketto.hupont.hu

20. PRODUCATOR DE GARDURI KOTAJ

► GARDUL DIN PLASĂ DE SÂRMĂ ESTE CEL MAI IEFTIN GARD DIN LUME. LA NOI GĂSIŢI TOATE ELEMENTELE NECESARE, DE LA A LA Z. ŞI CE ESTE MAI IMPORTANT : TOTUL LA PREŢ DE PRODUCĂTOR !

gard.hupont.hu

21. Az igazi gyémántot nem kell ragyogtatni

► Az erkölcstelen politikai irányzat csak a beteg szervezetű államban, nemzetben tudja felütni a fejét, a pillanat fejvesztettsége, kábultsága és nem tudása alkalmas talaj befogadására...

jellem-ismeret.hupont.hu

22. ÁHI-JÓGA MEDITÁCIÓ

► A BOLDOGSÁG SZIGETE HAMAROSAN BUDAPESTEN IS!

ahijogaloncsival.hupont.hu

23. Finom ízek varázsa

► Sütemények és ételreceptek saját gyűjteménye

ki-suti.hupont.hu

24. PIEZZO GÁZBOLT GÁZKÉSZÜLÉK ÉS ALKATRÉSZ SZAKÜZLET ÉS SZERVIZ

► Gázkészülék bolt Debrecen belvárosában. Gázkészülék alkatrészek, szobatermosztátok, szénmonoxid riasztók, gázkazánok, gázkonvektorok, tűzhelyek, fali fűtők, vízmelegítők forgalmazása, szervizelése, gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgálat végzése

gaz-piezzo.hupont.hu

25. MaTi-CaR Alkatrész- Koreai és Japán autóalkatrészek elérhető áron Miskolcon

► Gyári-, utángyártott Koreai és Japán alkatrészek elérhető áron Miskolcon! CHEVROLET/DAEWOO/HONDA/HYUNDAI/ISUZU/INFINTI/KIA/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN/TOYOTA

japanautoalkatresz.hupont.hu

26. ZaZa Kutyaruha

► Kutyahidegben, kutyaruhában, tiszta marad, legalább a kabát alatt. Kutyaruhák egyedi méretre

zaza-kutyaruha.hupont.hu

27. Nem minden Fekete-Fehér

► Figyelmeztetés!!! Fiúk kizárva! Nem minden fekete-fehér, még ha ez az oldal az is! XD

olvaso-oldal.hupont.hu

28. Nagymamám konyhájából

► receptek a kredenc mélyéről

nagymamamkonyhajabol.hupont.hu

29. Védett Föld

► Föld és Természetvédelem: (Védett és kipusztult állatfajok - Védett növényeink) A Tasmán Tigris - (másnéven) - Az Erszényes Farkas. (Veszélyeztetettségi státusz: besorolás)

vedettfold.hupont.hu

30. Veszélyes fakivágás Budapesten

► Veszélyes fakivágás Budapesten biztonságosan, garanciával +36 70 272 0149, minőségi szerszámok, elérhető ár, irányított fadöntés alpintechnikás favágás, email: krisztiankaroly77@gmail.com

fakivagasbudapest.hupont.hu

31. Új szellem-kezdet

► A jó, a szép, mint lényeg a társadalom és az egyén kiteljesedéséhez. A valóság mélyebb átélése, a lelki egyensúly kialakítása utáni vágy. Szívedben a kedvetlenség ördöge? Mondd ki, mi fáj, s megkönnyebbülsz. Ezt tettem én is...

pyrrhus.hupont.hu

32. Jogi tanácsadás, Családjog, Ingatlanjog, Bontóper, Cégjog, budapesti ÜGYVÉD

► Bontóper, ingatlan adásvételi jogi tanácsadás, családjog, ingatlanjog, öröklésjog, cégjog, kártérítési jog Dr Mohos Gábor ügyvéd Budapest XIII. 06-20 354 8963

jogimegoldasok.hupont.hu

33. Álomfejtés

► Az embereket ősidők óta foglalkoztatják álmaik.Honnan erednek ezek a múló misztikus képsorok?Vajon mit jelentenek? Itt megtalálod a válaszokat,és az álomszótár segít az álom megfejtésében.

alomfejtes.hupont.hu

34. Bio vetőmagok saját kertemből

► Teremtés Könyve 1/29. „Nézzétek, nektek adok minden növényt az egész földön, amely magot terem és minden fát, amely magot rejtő gyümölcsöt érlel, hogy táplálékotok legyen".

biovetomag.hupont.hu

35. "TEA U.T." Hobby Teás weblap

► Világok teái, teák világa. Zöld tea, fehér tea, sárga tea, wulong / oolong tea, vörös tea, heicha "élő" fekete tea, puerh tea. Itt mindent megtalál, ami Tea.

teaut.hupont.hu

36. Költöztetés Pest Megyében

► Költöztető cégünk rugalmasan biztosít költöztetést Pest megye településein. Hétvégén és ünnepnap is állunk a lakosság, cégek, és a közületek rendelkezésére. Ügyfeleinknek könnyen megfizethető költöztetés árakat biztosítunk.

koltoztetespestmegyeben.hupont.hu

37. UPC DIRECT ÁTVÁLLALT, VAGY INGYENES BEÜZEMELÉSSEL. HD KÉSZÜLÉKEK.

► UPC DIRECT MŰHOLDAS TV CSOMAGOK ELŐFIZETÉSE, VEVŐKÉSZÜLÉKEK, ANTENNARENDSZEREK TELEPÍTÉSE. HELYSZINI SZERZŐDÉSKÖTÉS ÉS SZERELÉS HÁROM NAPON BELÜL. NAGYFELBONTÁSÚ HD KÉSZÜLÉKEK.

upcdirectupc.hupont.hu

38. A földrajz

► .

foldrajzkrisz.hupont.hu

39. NICS probiotikus táplálék-kiegészítők. Élőflórás termékek.

► Sokszor a legapróbb dolgok hozzák a legnagyobb változást!

probiotikus.hupont.hu

40. MaTi-CaR Alkatrészek - AUTÓALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON...

► Új, utángyártott alkatrészek kedvező áron Miskolcon. AUDI, BMW, CITROEN, CHEVROET, DAEWOO, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, KIA, MAZDA, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, SEAT, SKODA, VW alkatrészek! Szinte minden autóhoz alkatrészek elérhető áron..

maticar-alkatreszek.hupont.hu

41. Képek, viccek és leírások az állatokról!

► Itt megnézheted az állatokról készült képeket és rövid leírásokat, állatos vicceket!

animalfun.hupont.hu

42. Névnapi verses köszöntők, képeslapok - Pál Júlia tollából

► Különleges, verses névnapi köszöntők, képeslapok, nevek jellemzése, jelentése, saját versek

nevnapikoszontok.hupont.hu

43. Dazer ultrahangos kutyariasztó

► Vannak kutyák akik csak akkor vesznek komolyan, ha kapnak egy kis zavaró ultrahangot!

ultrahangoskutyariaszto.hupont.hu

44. CSILLOGÓ képek, feliratok és sok más dolog! Honlapkészítéshez kiegészítők.

► Üdvözöllek az oldalamon! Fotóim, Képeslapjaim Emlékversek, csillogó képek, feliratok, sorelválasztók, és még sok minden...A listát még bővítem, érdemes benézni hozzám!

vajdamariann.hupont.hu

45. ~Csajsziknak~

► Sziasztok! Ez az oldi igazi csajszis oldal! Itt mindent megtudhatsz! Sztárok, szépségtippek vagy csak egy kis szórakozás! Jó nézegetést! A szerki :3 Néhány részt magazinokból lestem el, mert nem volt ötletem :P meg hogy tippeket nézz

csajszik-oldala-love-it.hupont.hu

46. Személyre szabott utazás!

► Utazási tanácsadóként kényelmesebbé és egyszerűbbé teszem a nyaralásod szervezését! Tervezz velem, utazz a nagyilágban és vedd igénybe ingyenes szolgáltatásom! bernadettgyongyosi@gmail.com Tel:20/989-3823

utazasitanacsado.hupont.hu

47. Tanulj velem könnyen németül!

► Oldalamat azoknak ajánlom akik el szeretnék sajátítani a német nyelv alapjait. könnyen, egyszerűen,gyorsan.

konnyennemetul.hupont.hu

48. DÉNER KÉSZHÁZAK és KÖNNYŰSZERKEZETES HÁZAK

► ENERGIATAKARÉKOS ELEGÁNS MINŐSÉGI NAGYPANELES KÉSZHÁZAK, KÖNNYŰSZERKEZETES HÁZAK

keszhaz-vivex.hupont.hu

49. RE - FLEXI - OK

► "Ágyúval verébre?!"

reflexiok.hupont.hu

50. MAGYAR Locsolótömlő, ipari tömlő, öntözés, kert, otthon

► locsolótömlő, kerti tömlő, szivattyútömlő, szívótömlő, tömlővég, tömlőösszekötő, tömlőcsatlakozó, szivattyú, gyorscsatlakozó, 1"-os gyorscsatlakozós rendszer, bilincs, szórófej, takaróponyva, szerelvény, Weekend Master, Master Extra, Master Plus, ATS

locsolotomlo.hupont.hu

51. Kasza Tamás, Lezárás Specialista Oldala

► Ha már értékesítesz, akkor keress vele pénzt is, ismerd meg a lezárás 13 lépését. www.lezarasspecialista.hu

lezarasspecialista.hupont.hu

52. Clara vagyok! Üdvözöllek Szeretettel!

► Csillogó,weboldal díszítő, glitteres képek,és még sokféle! Gyere kukk be! :) Ha meg tetszik valami nyugodtan viheted,vagy csak nézelődj.

klarika.hupont.hu

53. Örömhír

► „Jézusom, bocsásd meg nekem mindazt a fájdalmat, amit Testednek, Igédnek és Istenségednek okoztam.” Uram Irgalmazz, Krisztus Kegyelmezz! Szentlélek Védelmezz!

oromhir.hupont.hu

54. Ybl Étterem

► Menü, A'la Carte étkezés, rendezvények, esküvők lebonyolítása!

ybletterem.hupont.hu

55. KÓTAJSKÉ CENTRUM VÝROBY DRÔTENÉHO PLETIVA, A BETONOVÝCH

► DRÔTENÝ PLOT JE NAJLACNEJŠÍ PLOT NA SVETE. HOCIČO BUDETE K TOMU POTREBOVAŤ, U NÁS NÁJDETE ÚPLNE VŠETKO. A ČO JE NAJDÔLEŽITEJŠIE: ZA VÝROBNÚ CENU!

novyplot.hupont.hu

56. ÉTKES BÜFÉ

► Minden nap friss, válogatott alapanyagokból, rendeléskor készítjük ételeinket, melyek között megtalálhatóak a magyar ízvilágot képviselő ételek, úgy mint a házi ízesítésű hurka és kolbász, valamint a reformkonyha jövevényei, úgy mint a gyros.

etkesbufe.hupont.hu

57. GTA San Andreas

► Minden, amit tudni kell a GTA-ról! Kódok, módok, végigjátszás és egyebek! :)

gta-sandreas.hupont.hu

58. Fabrikett Pest megye +36 70 410 7499

► Olcsó fabrikett és tüzifa eladó házhozszállítással Pest megye és Bp +36 70 410 7499. Akciós fabrikett forgalmazás kis és nagy tételben.

fabrikettpestmegye.hupont.hu

59. Dr. Estók Bertalanné Olivia honlapja

► Élményeim...

esolivia.hupont.hu

60. NAPCSILLAG

► ELÉRHETŐSÉG: pales17@freemail.hu TOVÁBBI OLDALAIM: http://hajnalhasadas.hupont.hu/, http://hatodiknapon.hupont.hu/, http://csillagszeme.hupont.hu, http://csillag-szeme.hupont.hu, http://o-megacsillag.hupont.hu/, http://palesnapes.hupont.hu/

napcsillag.hupont.hu

61. Kondor Béla Általános Iskola

► _____________.-1181 Budapest, Kondor Béla sétány 7-._____________ Alapítvány számlaszáma: 11718000-20456166 Adószám:18507739-1-43 Telefon: 06-1-291-0807

kondor.hupont.hu

62. Társasházkezelő - Közös képviselő -Társasház Üzemeltetés -Ingatlankezelés

► Mert mi a társasházak jövőjét képviseljük. Mi család tagjaként dolgozunk, és „családtagnak" is érezzük magunkat a társasházakban. Mi alakítjuk a társasházak jövőjét. Kapcsolat tel.: + 36 30 555 4367

tarsashazkezelo.hupont.hu

63. PAVILON PIACI SÁTOR RENDEZVÉNY ÁRUS RAKTÁR SÁTOR VIP AUTÓBÉRLÉS

► ÁRUS PIACI SÁTOR, PAVILON, RENDEZVÉNY SÁTOR! VATTACUKOR ÉS POPCORN GÉPEK! VIP AUTÓBÉRLÉS!

pavilon.hupont.hu

64. ANTENNABOLT-WEBÁRUHÁZ A BP 1174.BOCSKAI U 29.

► TEL:0612570573,+36309847295 MINDIGTV,FÖLDI ANTENNA, MŰHOLDVEVŐ,KAMION ANTENNABOLT.

sat.hupont.hu

65. Érd info

► Minden információt ÉRDről az ÉRDi polgároknak és az ÉRDeklődőknek.

erd.hupont.hu

66. Sicambria-Alba Regale-Fehérvár, Buda Vetus-Ősbuda-Óbuda

► Királyi fehér fővárosunk Sicambria, Alba Regalis, Fehérvár, Buda Vetus, Ősbuda azaz Óbuda, Szűz Mária sziget, Veteri Pest-Antiqua Pest ősi városaink és múltunk eltitkolt történelmünk kutatásával és feltárásával foglalkozó oldal

albaregalis.hupont.hu

67. Lelkünk, tudatunk és testünk egyensúlya

► Visszaadni az erőt a domináns agyfélteke elülső és hátulsó agyterületének összehangolására, hogy tudatos választásra legyünk képesek. Választásra, ami megváltoztatja a múltat, hogy olyanná formálhassuk a jövőt, amilyenné alakítani valóban szeretnénk

lelkiegyensulyunk.hupont.hu

68. Fanny Pizzéria

► Ide írhatod maximum 250 karakter hosszúságban a honlap leírását ill. szlogenjét. A leírás fontos a weboldal látogatottá tételében, ezért érdemes jól megszövegezni.

fannypizza.hupont.hu

69. Huszár Lajos Éremtár, Gyöngyös

► Magyarország 1000 éves története érmeken és emlékérmeken - egy különleges kiállítás Gyöngyös belvárosában

eremtar.hupont.hu

70. TOYOTA ALKATRÉSZ MISKOLCON! TOYOTA ALKATRÉSZEK AKCIÓS ÁRON!

► Gyári-, utángyártott autóalkatrészek TOYOTA 4-RUNNER, AYGO, AVENSIS, AURIS, CAMRY, CARINA, CELICA, COROLLA, DYNA, HIACE, HILUX, IQ, LAND CRUISER, PICKUP, PREVIA, PRIUS, PREMIO, RAV4, STARLET, URBAN CRUISER, VERSO, YARIS típusokhoz akciós áron!

toyota-alkatreszek.hupont.hu

71. Minden ami számvitel... A-tól Z-ig

► Számvitel vizsgára készülsz, vagy szeretnéd ismereteidet bővíteni, netán most ismerekedsz a tantárggyal vagy csak egyszerűen kíváncsi vagy? Ha a válasz igen, akkor itt a helyed! Gyere, és számvitelezz Te is!

szamvitelezz.hupont.hu

72. Az 1526. évi mohácsi csata "árnyékseregei" Budapest, 2017 - Botlik Richárd

► A 2017 októberében, pdf formátumban megjelent e-book teljes szövege olvasható, korlátlanul másolható, letölthető

mohacsicsata.hupont.hu

73. Matematika minden mennyiségben

► Az oldalon különböző matematika feladatok találhatóak, különböző kategóriában. Elsősorban az általános iskolás gyerekeknek szólnak az alábbi feladatok, de a matematikát tanító tanároknak is sok segítséget nyújthatnak.

matematika.hupont.hu

74. A TOPI AUTÓSISKOLA: 27 ÉVES

► Bízzon tapasztalatunkban, állunk rendelkezésére, mert vezetni jó!

topijogsi.hupont.hu

75. Körömfutár,Poly Acrylgel,Proxxon,JD8500,Gyakorlókéz,LEDUV lámpa.

► Proxxon,JD8500 körömcsiszoló,asztali és LEDUV lámpa,gyakorlókéz,műköröm géllakk nyomdalemez,2MBeauty,Pearl,Moyra,Mystic Nails műköröm Budapest,körömdíszítő akril vizes matrica,paraffingép,ajándék ötletek,fusion poly hybrid acrylgel,FusionTip sablon

koromfutar-nailexpress.hupont.hu

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 23
Tegnapi: 19
Heti: 116
Havi: 497
Össz.: 142 299

Látogatottság növelés
Oldal: EMBERARCOK, Gyergyószárhegy ===>
SZÉKELYFALVAK/GYERGYÓ-SZÉK KÉPEKBEN , LEÍRÁSOKBAN - © 2008 - 2018 - szekelyfalvak.hupont.hu

A HuPont.hu egyszerűvé teszi a weblapkészítés minden lépését! Itt lehetséges a weblapkészítés!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: gyergyói ford autobonto - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »