SZÉKELYFALVAK/GYERGYÓ-SZÉK KÉPEKBEN , LEÍRÁSOKBAN

A honlapom készítésének célja ismertetni a székelyfalvak hagyományait, őseink szokásait, a mai élet megjelenítését, hagyományőrző ünnepek/megemlékezések bemutatása a turizmus fellendítése céljából .

 

EMBERARCOK, GYERGYÓSZÁRHEGY 

         Ezen a weboldalon ( menüpontban) szeretném bemutatni Gyergyószárhegy szülöttjeinek vagy azon személyeknek a múltját, akik itt éltek, az életük egy részét  itt töltötték, a nagyvilágban és helyben ismertté, a tevékenységük vagy tetteik által  nevezetes személyekké váltak.

 Névszerint :

                   Bethlen Gábor, Erdély fejedelme . Gyerekkorát (10-14 éves korában) Szárhegyen a Lázár grófok kastályában, a nagybátyánál töltötte.

    . . . 

                    Bartis Ferenc sz.1936 Gyergyószárhegy– meghalt 2006, Budapest. Író-költő. Sokat volt bőrtönben a kommunizmus idején az 1956-os magyarországi forradalom kapcsán, majd kitoloncolták Magyarországra.  A sírja a szárhegyi temetőben van.

   . . . 

                     Szini Lajos (Laji bá’) Gyergyószárhegyen született 1891 július 2-án, itt is temették el 1933 júniusában. Tájnyelven írt elbeszéléseket, a székely ember  érdekes, észjárásának és humoros modorának az emlékét örökíti meg.

Több, humoros írása jelent meg, többek között : 

Laji bá’: Nyüszkölés a feredőn s a nagy viz martyán, II. kiadás, Gyergyószentmiklós, 1937.

Laji bá’: Az őzolló s más küsdeg nyüszkölések, Gyergyószent- miklós, 1926.

              Klikkelj az alábbi linkre : 

https://surlottgradics.wordpress.com/2012/03/04/laji-ba-szini-lajos-kusdeg-nyuszkolesek/

   . . .

                     Rafi Lajos , 1970-ben, Marosvásárhelyen született cigány kovácscsaládban. Szárhegyi cigány költő, itt élt itt végezte az iskoláit és verseit itt írta. Tragikus körülmények között halt meg, aránylag fiatalon. Jobbágyfalván, a rokonainak a falujában temették el.

Néhány versét olvashatjuk, ha  az alábbi linket elindítva :

     http://www.irodalmijelen.hu/05242013-1518/rafi-lajos-versei   

https://www.facebook.com/jozsef.gaspar.73/media_set?set=a.1353150291414880.1073741930.100001597668369&type=3

                    Kájoni János , a XVII. század jó tehetségű és nagytudású ferences szerzetese P. Kájoni János (1629-1687), aki Szolnok-Doboka megyében, Kiskájonban született, Kolozsváron, majd Csíksomlyón nevelkedett. Szárhegyen élt, erdélyi születésű, román családból származó ferences szerzetes, orgonista, orgonaépítő, énekszerző és -fordító, a Kájoni Kódex alkotója, botanikus, nyomdász és könyvkiadó. A sírja a szárhegyi kolostor mellett van.
 
   . . .

                   Ervin atya/ Ferencz Béla -  Szárhegyen született, itt töltötte szerzetesi éveit 1990 után a ferences kolostor főnökeként. Kilencvenhat (96 !) éves, akit szülőfalujából 2012-ben Csíksomlyóra helyeztek.

                http://www.ofm.ro/node/21

. . .

 

                G. D. - Szárhegyen született 1800-as évek végén, itt élt , kocsmáros , kereskedő volt a faluban.  A fiatalkori csinytevéseiről ismerték a helyi lakósok. A csinytevéseit barátjaival együtt , legénykorában hajtotta végre, ezzel megviccelve azokat, akikkel megtudta oldani. Abban az időben, az 1900-as évek elején a falu népe ezeken szórakozott. A tetteteit , csintevéseit, megőrizték , elmesélték , szájról szájra terjedtek, így ma is még emlegetik és mint vicces cselekedetek, epizódok mai napig is  fennmaradtak. 

       Egy néhány ilyen csínytevése, amelyek közül egyesek durvábbak, nehezen elviselhetőbbek voltak a szenvedő alanyok által  : ( nevek nélkül )

     1. Egy alkalommal, régi szokás szerint , téli időszakban az asszonyok esténként összeültek, fonó-kalákát szerveztek. Kendert termesztettek a faluban , majd megáztatták, kitilózott kendert pedig felfonták , fonalat készítettek kalákában. A ház tornáncára ( teraszra) volt a kijárat a szobákból. Közvetlen a kijáratnál volt egy verem, ahol a pityókát tárolták télire. A verem ajtaja felnyitható volt. G.D. a barátjaival kieszelték, hogy megviccelik az asszonyokat. Felnyitották a verem tetejét (födelét), majd a ház másik oldalánál az ablakon át bekiabálták, hogy " Assznyok, asszonyok, gyorsan jöjjetek tűz van a szomszédban, meggyult egy épület !!!" Erre a kirohanó asszonyok mind beleestek a verembe. (lehetséges, hogy lábtörések is voltak...) 

      2.  Egy néninek ( már idős volt) a fia fiatalon meghalt. A hegyen , fák között (fenyőerdő) volt a temető, ahová minden nap, hónopokon át a néni kijárt a fia sirjához imátkozni. D.G. felfigyelt erre és egyszer elhatározta, hogy Ő is kimegy és megvicceli a nénit.  Felöltözött fehér köppenybe, egy kaszát vett a hátára és megbújt egy fa mögé. Amikor az asszony befejezte az imát, már sötétedett,  akkor megjelent a közelében. Az asszony nagyon megijedt a látványtól, temető gonosz szellemét képzelte maga előtt , ijedtében össze is esett a látványra. Azután a néni soha többet nem mert ki menni a sírhoz. Ugyanis akkor még a szellemek, ördögök a kaszával a temetőben, modások szerint éjjel jártak.

     3.  Minden vasárnap a falu emberei , mivel nagyon katolikus hívők voltak misére jártak. Mise után a főúton tömegesen mentek kaza felé, közben beszélgettek, mesélgettek egymásnak. G.D. kieszelte, hogy megvicceli a haza felé tartó embereket. Egy nagy pásztorkutyát szerelt, összegyűjtött több üres konzerv dobozt és a kutya derekára kötötte.  Amikor a tömeg a kapu előtt haladt el a kutyát kicsapta az útra. Persze a kutya konzerv dobozok csörömpölésére , amelyet maga után hurcolt megíjedt, megvadult és az emberek közé rohant. Az emberek is megíjedtek. 

     4. Hasonló körülmények között mint az előbbi (3.) G.D. azt eszelte ki, hogy egy szamarat felvisz a ház padlására ( hidba). A ház hidjában  volt egy ablak , amely az utcára nyílt.  A szamár a fejét kidugta az ablakon és nagyon bőgött. A miséről haza vonuló tömeg felfigyelt , hogy honnan ez a szamár bőgés, amikor meglátták  szórakoztak az eseten.

     5.  A falu szélén,  a hegy alatt egy házban lakott egy vénleány. Sose ment férjehez, már túl volt az 50-en. Nagyon sokat aludt, álomszuszékban szenvedett, mély alvó volt. Ezt D.G. tudomásul vette és elhatározta, hogy megvicceli  az sszonyt. A barátjaival egy nap ,reggel volt, megfogták az ágyat az asszonnyal együtt és kivitték a hegyoldalra,  és otthagyták. Amikor megébredt , akkor jött rá az asszony , hogy hol is van. D.G. és barátjai ezen szórakotak.

    *  D. G. kocsmáros volt, ahova az férfiak (emberek) bementek egy-egy pohár ital elfogyasztására. A szekeresek is haza felé mindig megálltak a kocsmánál. Már a lovak is , vagy a tehenek is, amelyek a szekeret húzták, maguktól mindig megáltak a kocsma előtt, szokásukká vált,  már tudták, hogy a gazdájuk be fog menni a kocsmába..

      6.  Egy alkalommal a vásárból a szomszéd faluba, haza tartó gazda megállt  kocsma előtt egy fröccsre. G.D. kitalálta, hogy megvicceli a gazdát. Amig a gazda illogatta az itókáját, az alatt G.D. a szekérről összegyűjötte a gazda által vásárolt dolgokat és összecsomagolta egy  pokrócba (plédbe), majd a szekérre visszahelyezte. Amikor a gazda búcsúzott el ( már pityókás volt egy kicsit) , akkor G.D. át adta a gazdának a csomagot és szépen megkérte, hogy egyuttal vigye el a szomszéd falujába, egy jó barátjának adja át, és mondja meg, hogy ezt én küldöm ajándékba a tartozásomért.  A gazda meg is érkezett a csomaggal, át is adta és azzal haza is ment. Otthon, amikor kereste a vásárolt dolgait, hogy örvendeztesse meg a feleségét - ilyenkor vásárfiát is szoktak a családnak vinni - nem talált semmit. Nagyon feháborodott, azt hitte, hogy útközben valaki ellopta, vagy elhagyta.  Ezért a felesége jó megdorgálta, azért is mert ittason ment haza. Majd csak napok múlva  kerültek elő a dolgok, amikor a megajándkozott találkozott a gazdával.

    7.  Egy más alkalommal a szomszédot viccelte meg. Téli időszak volt. A   szomszédja disznót vágott és a szalonnát, kolbászt és egyéb disznóságokat feltette a ház padlására (a ház hidjába, ide szokták felakasztani ) füstölni. G.D. jó ismerte a járatot a padlásra, egy alkalommal elhordott egy jó adagot és meghívta szomszédját  és más vendégeket  egy ünnepi vacsorára. Szép asztalt terített, megvendégelte a finom disznóságokból. A vacsora közben itallal is megkínálta és közben modogatta, hogy " egyétek , fogyasszátok a sok finomat : úgy egyétek mintha tiétek volna !" A kinálmáció megtörtént, mindenki bőven evett, jól lakott, majd haza mentek a kedves vendégfogadásból. Egy pár nap múlva a szomszéd észrevette, hogy hiányzik  a szalonnájából, kolbászból, és az apróságokból. Eszébe jutott a G.D ünnepi vacsorája és elment hozzá , hogy elpanaszolja és  meggyőződjön , nem -e abból evett a vendégség. G.D. be is vallotta , hogy igen, és meg is mondta neki, hogy a vacsorakor emlegette is, hogy  : "...úgy egyétek mintha tiétek volna ! ". Ezért nem volt mit szoljon a szomszéd.

     8. A faluban a plébánia ( plébános) és a ferences rendiek állandóan rosz viszonyban voltak, nem áltak szóba egymással a harag miatt. G.D. elhatározta, hogy ki fogja békíteni Őket, beszélni fognak egymásssal. A plébánosnak volt egy fehér kutyája és a ferencesrendieknek pedig egy fekete kutyájuk. G.D. mindkét kutyát átfestette, a fehéret feketére és feketét fehérre, majd felcserélte a kutyákat. Amikor a gazdájuk mentek a kutyájuk közébe, a kutya harapott, nemismerte fel a gazdáját. Tudomásul vették, hogy a két kutya fel van cserélve, így kénytelenek voltak vissza cserélni, de ez nem történhetett  meg másképpen , csak úgy, hogy a két haragos, a ferencesrendi és a plébános egymással szóba kellet állniuk.  

      9.   

  . . .

                                Részletes leírások ( . . .) a fent emlitett személykről , életrajzok, a munkájukról  bővebben , ezután  !

 

                    

      

 
Amíg az oldal tulajdonosa nem helyez el itt tartalmat, addig a mai napi leglátogatottabb oldalak listája jelenik meg!

KIEMELT, REKLÁMMENTES OLDALAK

1. Ráckevei Anna

► színművésznő / információs honlap/

studioanfi.hupont.hu

2. Szervezetfejlesztés Mesterfokon!

► Kasza Tamás összesen 23 éve a szervezetfejlesztés területén mozog. Új könyve több száz vállalkozót segített, hogy megértsék a szervezetfejlesztés sorrendjét, és pontos alkalmazását.

szervezetfejlesztes.hupont.hu

3. SATVEDA

► IGAZTUDÁS

sadvidya.hupont.hu

4. Arzenál-Háztartási gép szerviz

► Indesit, Ariston, Ardo, Gorenje, Samsung, Whirlpool, Candy, Siemens, Bosch, Zanussi, Beko, Electrolux, Szakszerviz. HŰTŐ- FAGYASZTÓ javítás- MOSÓGÉP javítás- MOSOGATÓGÉP- SZÁRÍTÓGÉP- VILLANY TŰZHELY FŐZŐLAP JAVÍTÁSA. 06/1-308-87-28, 06/1-359-34-54

szervizkozpont.hupont.hu

5. A holland SCHAPENDOES Magyarországon

► Szépség, intelligencia, vidámság;ez jellemzi ezt a közepes méretű, hosszú szőrű pásztorkutyát.

schapendoes-hu.hupont.hu

6. Aggtelek Szakal Vendégház

► Aggteleki-tó közvetlen közelében található vendégház teljes felszereltséggel!

szakalvendeghaz.hupont.hu

7. Sztárok Oldalai

► Miley Cyrus, Hannah Montana, Justin Bieber, Avril Lavigne, Selena Gomez, Hilary Duff, Beyonce, Shakira, Leonardo Dicaprio, H2O Sellőmesék, Ashley Tisdale, Demi Lovato

sztar-oldalak.hupont.hu

8. Aszfaltozás Útépítés Kátyúzás 06703244623 SÁNDORASZFALT Kft. Országosan !

► Aszfaltozás, útépítés, mart aszfalt, kátyúzás országosan és Budapest területén. Akkor válasszon minket, ha Önnek nem csak az ár, hanem a minőség és a garancia is fontos!

sandoraszfalt-kft.hupont.hu

9. Kasza Tamás és a Szcientológia

► Kasza Tamás öszintén beszél arról, miért Szcientológus. Mi a Szcientológia?

szcientologiakaszatamas.hupont.hu

10. SOMODI ÜGYVÉDI IRODA

► HA FONTOS A MEGBÍZHATÓSÁG

somodidr.hupont.hu

LEGLÁTOGATOTTABB OLDALAK (MAI).

HuPont hirdetési rendszer

1. Coinmoin BTC. How to earn bitcoin?

► Coinmoin BTC. How to earn bitcoin?

coinmoin.hupont.hu

2. ___ KÓTAJI KERÍTÉSGYÁRTÓ ___ MINDEN GYÁRI ÁRON !!!

► A DRÓTKERITÉS A LEGOLCSÓBB KERITÉS A VILÁGON. AMI SZÜKSÉGES HOZZÁ AZT NÁLUNK MEGTALÁLJA A-Z -ig. FÉM, ÉS BETON KERÍTÉSOSZLOPOK, HORGANYZOTT, ÉS ZÖLD DRÓTHÁLÓ, BETON LÁBAZATI ELEMEK, 3D-s KERÍTÉSPANELEK, ÉS KIEGÉSZITŐK.

kerites.hupont.hu

3. Ingatlanpiacról minden (elemzések, stratégiák, országosan és Budapestről)

► ingatlan, ingatlanvásárlás, ingatlaneladás, ingatlanpiaci elemzés, CSOK-os eladó budapesti ingatlanok, CSOK-os eladó Budapest környéki ingatlanok

ingatlanpiaci-elemzo.hupont.hu

4. Álomfejtés

► Az embereket ősidők óta foglalkoztatják álmaik.Honnan erednek ezek a múló misztikus képsorok?Vajon mit jelentenek? Itt megtalálod a válaszokat,és az álomszótár segít az álom megfejtésében.

alomfejtes.hupont.hu

5. GTA San Andreas

► Minden, amit tudni kell a GTA-ról! Kódok, módok, végigjátszás és egyebek! :)

gta-sandreas.hupont.hu

6. ZEMPLÉNI TÁJAK CSODÁLATOS KÉPEI, IDÉZETEK,VERSEK,KÉPEK

► ZEMPLÉN,AHOL A CSEND KEZDŐDIK! "Bízd magad barátokra. De sose vedd a barátság kincsét magától értetődőnek". Stephanie Dowrick

elvonultan.hupont.hu

7. Nagymamám konyhájából

► receptek a kredenc mélyéről

nagymamamkonyhajabol.hupont.hu

8. MaTi-CaR ALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON....

► Új, utángyártott, és gyári alkatrészek elérhető áron Miskolcon. Minden autótípushoz: ALFA/AUDI/BMW/CITROEN/CHEVROLET/DAEWOO/FIAT/FORD/HONDA/KIA/LANCIA/LEXUS/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN/PEUGEOT/RENAULT/SAAB/SEAT/SKODA/VW alkatrészek elérhető áron..

alkatreszekmindenautohoz.hupont.hu

9. Minden ami lakásfelújítás, szobafestés, burkolás.

► Minden ami lakásfelújítással kapcsolatos, kisebb nagyobb munkálatokra, olcsón és gyorsan. Budapest egész területén. Szinte azonnali kezdéssel vállaljuk lakások, házak, irodák teljes körű felújítását.

epiteszek.hupont.hu

10. PLASĂ DE SÂRMĂ, PLASĂ DE PROTECŢIE ÎMPOTRIVA ANIMALELOR SĂLBATIC-BRASOV

► GARDUL DIN PLASĂ DE SÂRMĂ ESTE CEL MAI IEFTIN GARD DIN LUME. LA NOI GĂSIŢI TOATE ELEMENTELE NECESARE, DE LA A LA Z. ŞI CE ESTE MAI IMPORTANT : TOTUL LA PREŢ DE PRODUCĂTOR !

gard.hupont.hu

11. Névnapi verses köszöntők, képeslapok - Pál Júlia tollából

► Különleges, verses névnapi köszöntők, képeslapok, nevek jellemzése, jelentése, saját versek

nevnapikoszontok.hupont.hu

12. Ide írhatod a honlap főcímét, ami legfeljebb 75 karakter lehet!

► Ide írhatod maximum 250 karakter hosszúságban a honlap leírását ill. szlogenjét. A leírás fontos a weboldal látogatottá tételében, ezért érdemes jól megszövegezni.

feherkek.hupont.hu

13. Bio vetőmagok saját kertemből

► Falun élni nagyon jó! És ez így is lesz, ameddig a városi ezt meg nem tudja! ... Ne harcolj a sötétség ellen. Gyújtsál gyertyát. Sokan fognak követni.

biovetomag.hupont.hu

14. Egészségügyi tananyagok mindenkinek

► “A kialakult betegséget kezelni olyan, mintha az ember akkor kezdene kutat építeni, amikor már megszomjazott.”

egeszsegugy.hupont.hu

15. Angol nyelvkönyv - azoknak akik szeretnének IGAZÁN jól angolul!

► Sokszor belefogtál már az angol nyelv megtanulásába, de mindig elakadtál? Megvan a megoldás! Ez a nyelvkönyv meg tud tanítani angolul.

angol-nyelvkonyv.hupont.hu

16. Dr. Estók Bertalanné Olivia honlapja

► Élményeim...

esolivia.hupont.hu

17. !!! Csak Hírességek !!!

► Ezen az oldalon csak hírességek találhatók! Jó szórakozást az oldal nézegetéséhez! :)

csakhiressegek.hupont.hu

18. GLUTÉNMENTES ÖVEZET

► Hogyan fogyhatsz 50 felett glutén-és laktózmentes diétával?

glutenmentesreceptek.hupont.hu

19. Három szóban el tudom mondani, mit tanultam az életről: mindig megy tovább.

► "A világ minden szépségéért sem akarnám elcserélni az egyéniségemet, még akkor sem, ha nincs benne semmi különös. Én én magam vagyok, és ez több annál, amit néhányan elmondhatnak magukról."

mindigvantovabb.hupont.hu

20. Szélvédőjavítás, szélvédő javítás Budapest

► Szélvédő javítás Budapest és szélvédő csere 06 70 602 6000, akár 4000 Ft-tól, helyszíni kőfelverődés javítás hétvégén is!

szelvedojavitasa.hupont.hu

21. tauben, pigeon, porumbei, postagalamb GÁSPÁR ISTVÁN

► A Pannon Maraton Klub 2009 - 2010 évben rendezett versenyeinek CSAPATBAJNOKA (jobbra a 85427 hím látható 755 km lerepülése után 2047 társát utasította maga mögé és 14 órai szállás után NEMZETKÖZI I. díjat nyert!

pannonmaraton.hupont.hu

22. Konyhabirodalom

► Egyszerűen, gyorsan, jót!

konyhabirodalom.hupont.hu

23. MINŐSÉGI ANGOL HASZNÁLTRUHA ÉS HOLLAND HASZNÁLT RUHA NAGYKERESKEDÉS

► ANGOL HASZNÁLT RUHA - HOLLAND HASZNÁLTRUHA - MINŐSÉGI BÁLÁS RUHA OLCSÓN, JÓ MINŐSÉGBEN KÖZVETLENÜL AZ IMPORTŐRTŐL

angolbala.hupont.hu

24. Elektromos kerékpárok legolcsóbban, garanciával. +36/70-329-4217

► E-bicikli, elektromos robogó, elektromos kerékpár, akkumulátor, garancia és folyamatos alkatrész utánpótlás.

elektromosbicikli.hupont.hu

25. ~Csajsziknak~

► Sziasztok! Ez az oldi igazi csajszis oldal! Itt mindent megtudhatsz! Sztárok, szépségtippek vagy csak egy kis szórakozás! Jó nézegetést! A szerki :3 Néhány részt magazinokból lestem el, mert nem volt ötletem :P meg hogy tippeket nézz

csajszik-oldala-love-it.hupont.hu

26. Vertikális és Horizontális szélturbinák Katalógusa. 2008 - 2018

► Vertikális és Horizontális szélturbinák szines Katalógusa a nagyvilágból. >>> Redaktion: Peter Borsanyi Techniker >>> Savonius-Balaton HUNGARY 2008 - 2018

savonius-balaton.hupont.hu

27. Andi77 tuti tárkonyha

► Kipróbált, ismert, könnyen elkészíthető finomságok receptjeit gyüjtöttem össze

andi-tutireceptek.hupont.hu

28. KÓTAJSKÉ CENTRUM VÝROBY DRÔTENÉHO PLETIVA, A BETONOVÝCH

► DRÔTENÝ PLOT JE NAJLACNEJŠÍ PLOT NA SVETE. HOCIČO BUDETE K TOMU POTREBOVAŤ, U NÁS NÁJDETE ÚPLNE VŠETKO. A ČO JE NAJDÔLEŽITEJŠIE: ZA VÝROBNÚ CENU!

novyplot.hupont.hu

29. NAPCSILLAG

► ELÉRHETŐSÉG: pales17@freemail.hu TOVÁBBI OLDALAIM: http://hajnalhasadas.hupont.hu/, http://hatodiknapon.hupont.hu/, http://csillagszeme.hupont.hu, http://csillag-szeme.hupont.hu, http://o-megacsillag.hupont.hu/, http://palesnapes.hupont.hu/

napcsillag.hupont.hu

30. Schwarenberg kennel, szálkás-, hosszú- és rövidszörű tacskók

► Kaninchen, törpe, standard tacskók minőségi tenyészete.

schwarenberg.hupont.hu

31. Festett címergyűjtemény - Painted coat of arms collection

► Magyar történelmi-, település-, családi címerek, üvegfestmények.

festettcimerek.hupont.hu

32. Szórakozz jól!

► Ezen az oldalon vicceket olvashatsz,ami bearanyozhatja a napodat!

szorakozzjol.hupont.hu

33. Finom ízek varázsa

► Sütemények és ételreceptek saját gyűjteménye

ki-suti.hupont.hu

34. MAGYAR Locsolótömlő, ipari tömlő, öntözés, kert, otthon

► locsolótömlő, kerti tömlő, szivattyútömlő, szívótömlő, tömlővég, tömlőösszekötő, tömlőcsatlakozó, szivattyú, gyorscsatlakozó, 1"-os gyorscsatlakozós rendszer, bilincs, szórófej, takaróponyva, szerelvény, Weekend Master, Master Extra, Master Plus, ATS

locsolotomlo.hupont.hu

35. Tanulj velem könnyen németül!

► Oldalamat azoknak ajánlom akik el szeretnék sajátítani a német nyelv alapjait. könnyen, egyszerűen,gyorsan.

konnyennemetul.hupont.hu

36. KÉPESGÉP - a géphirdetések lapja - új és használt haszongépek, eszközök

► Eladó haszongépek, traktorok, talajművelők, betakarítók, építő- és földmunkagépek, daruk, emelők, targoncák, járművek, alkatrészek, tartozékok, szerviz. Hirdetései megjelenéséhez árajánlatot a kepesgep@gmail.com e-mail címen kérhet.

kepesgep.hupont.hu

37. TEGYÜK SZÉPPÉ A VILÁGOT!

► "Sokkal könnyebb változtatni azon, amit te teszel, mint azon, amit más tesz." Donald Walsch: Beszélgetések Istennel

tegyukszeppeavilagot.hupont.hu

38. Érd info

► Minden információt ÉRDről az ÉRDi polgároknak és az ÉRDeklődőknek.

erd.hupont.hu

39. i d é z e t e k *_*

► ... Örüllök h. Erre az oldalra Kattintottál! (: Ha idézeteket keresel vagy verset ha csak jól szeretnél szórakozni, akkor jó helyen jársz! (: Kellemes időtöltést, és gyere vissza máskor is! (: puszii♥

szomruidezetek.hupont.hu

40. Hy! Emo modellek minden mennyiségben ;D

► Hello! Üdv. Katinkaa és Cintikee oldalán :9 Reméljük tetszeni fog :9

emocsajokfiuk.hupont.hu

41. ☺Idézetek^^

► ...ahol el akarnak felejteni, ott leszel felejthetetlen :)

idezzeteek.hupont.hu

42. KÜLSŐ - BELSŐ AJTÓKILINCSEK ÉS FOGANTYÚK AKCIÓS ÁRON MISKOLCON...

► Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Isuzu, Iveco, Kia, Lancia, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Suzuki, Toyota, Volvo, VW minden, autótípushoz és márkához!!!

ajtokilincs-kulso-belso.hupont.hu

43. vicc,poén, versek,sms-ek

► Keress verset,nevess nagyot!!

tallereva.hupont.hu

44. Lámpa alkatrész,üvegbura,lámpabura,paraszt bura,csilláralkatrész,csillár

► Petróleum lámpa alkatrész,üvegbura lámpabura.Elérhetőség:Mobil:0620/416-1273,E-mail:uvegbura28@gmail.com

lampaalkatreszek.hupont.hu

45. Igényes borovi fenyő bútor olcsón! +36/70-329-4217

► A ház minden zugát otthonná varázsoljuk! Hálószoba nappali étkező gyerekbútor előszoba fal íróasztal polc nekünk nem okoz gondot!

borovifenyobutor.hupont.hu

46. Égi Vándor

► Állj meg Vándor, ne siess, itt is a Fényben jársz. Állj meg kérlek egy percre, míg e Fényre rátalálsz, és csak utána menj tovább. G. S. 1998.

egivandor.hupont.hu

47. Új szellem-kezdet

► A jó, a szép, mint lényeg a társadalom és az egyén kiteljesedéséhez. A valóság mélyebb átélése, a lelki egyensúly kialakítása utáni vágy. Szívedben a kedvetlenség ördöge? Mondd ki, mi fáj, s megkönnyebbülsz. Ezt tettem én is...

pyrrhus.hupont.hu

48. PRO-SPORT

► Bács-Kun Sport - Bácsalmás, Kunbaja és környéke sportja - folytatás: 2011./XVI. évfolyam Labdarúgás, Kézilabda, Asztalitenisz, Cselgáncs, Diáksport, BSC 1913-2013.

pro-sport.hupont.hu

49. Sicambria-Alba Regale-Fehérvár, Buda Vetus-Ősbuda-Óbuda

► Királyi fehér fővárosunk Sicambria, Alba Regalis, Fehérvár, Buda Vetus, Ősbuda azaz Óbuda, Szűz Mária sziget, Veteri Pest-Antiqua Pest ősi városaink és múltunk eltitkolt történelmünk kutatásával és feltárásával foglalkozó oldal

albaregalis.hupont.hu

50. Kérdések minden témában!:)

► Sziasztok!Itt minden kérdésre válaszolunk Nektek!Remélem tetszeni fog az oldal!Jó nézelődést!:)

kerdesekmindentemaban.hupont.hu

51. Bontott alkatrészek reális áron

► Nálunk nagyon sok mindent megtalál. Használt, bontott alkatrészek garanciával!

kalapos.hupont.hu

52. FUTBALL CSAPATOK!

► A világ összes legjobb csapata!

focicsapatok.hupont.hu

53. Modern konyhabútorok gyártása Kecskemét Budapest, Tuman Zsolt 0630/2578247

► Egyedibútor,modern magasfényű konyhabútor,irodabútor,gardrób,hálószoba,nappali,beépített szekrény,tolóajtós szekrény,üzlet berendezés,egyéb bútorok készítése

egyedibutorok.hupont.hu

54. Burkolás-gipszkartonozás

► Építőipari kivitelező hideg-meleg burkolást, gipszkartonozást, festést vállal Budapesten és környezetében. A helyszíni felmérés után korrekt árajánlat! Norius Holding Kft.

burkolas-festes-gipszk.hupont.hu

55. BETEKINTÉS AZ ÓVODAI ÉLETBE - Goró Erzsébet óvónő

► " Gyermekkorunk jelei ott maradnak életünk helyszínein, ahogy a virág illata is ott marad a szobában, amit díszített" - Chateubriand

ovodaivilag.hupont.hu

56. MaTi-CaR Alkatrész- Koreai és Japán autóalkatrészek elérhető áron Miskolcon

► Gyári-, utángyártott Koreai és Japán alkatrészek elérhető áron Miskolcon! CHEVROLET/DAEWOO/DAIHATSU/HONDA/HYUNDAI/ISUZU/INFINTI/KIA/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN/TOYOTA

japanautoalkatresz.hupont.hu

57. ZaZa Kutyaruha

► Kutyahidegben, kutyaruhában, tiszta marad, legalább a kabát alatt. Kutyaruhák egyedi méretre

zaza-kutyaruha.hupont.hu

58. VANESSZA & VALTER & JÁZMIN

► KERESZT GYEREKEIM LÁTHATÓAK.

manok.hupont.hu

59. KÓTAJI DRÓTFONAT, VADHÁLÓ ÉS BETONOSZLOP CENTRUM

► A DRÓTKERITÉS A LEGOLCSÓB KERITÉS A VILÁGON. AMI SZÜKSÉGES HOZZÁ AZT NÁLUNK MEGTALÁLJA A-Z -ig. ÉS AMI A LEGFONTOSABB: GYÁRI ÁRON !

mindentbekeritek.hupont.hu

60. tuti receptek

► Házisüteményektől a sós süteményeken, desszerteken át a fagylaltokig. A receptek feltöltés alatt

konyvesrecepteket.hupont.hu

61. Clara vagyok! Üdvözöllek Szeretettel!

► Csillogó,weboldal díszítő, glitteres képek,és még sokféle! Gyere kukk be! :) Ha meg tetszik valami nyugodtan viheted,vagy csak nézelődj.

klarika.hupont.hu

62. MÉREGTELENÍTÉS REG-ENOR A TÚLSÚLY ÉS AZ ÖREGEDÉS ELLEN! RO VIZTISZTÍTÓK!

► BIOBOLT WEBÁRUHÁZ: TERMÉKBEMUTATÓ- ENERGIA MEGTAKARÍTÁSÁRA ÉS KÖRNYEZET VÉDELEMRE ALKALMAS TERMÉKEKET, TERMÉSZETES ALAPANYAGOKBÓL KÉSZÜLT TÁPLÁLÉK KIEGÉSZÍTŐKET KÍNÁLUNK! VÍZTISZTÍTÓK AZ EGÉSZSÉGÉRT!

meregtelenites.hupont.hu

63. Versek, fotók, művészetek, süni, természet.

► "akkor lesz itt szép világ, ha égig ér a szarkaláb, és az úton sündisznócska, riszálja a popsiját"

antalkiss.hupont.hu

64. FELTŰNŐ ÉS EGYEDI NEMESACÉL ÉKSZEREK ÉS BIZSU ÉKSZEREK ALACSONY ÁRON !!!

► GYÖNYÖRŰ NEMESACÉL ÉKSZEREK ÉS EZÜST ÉKSZEREK NAGYKER ÁRON!!! AZ ELEGÁNS HÉTKÖZNAPI VISELETTŐL AZ EXTRÉM FELTŰNŐ ÉKSZEREKIG ITT MINDENT MEGTALÁL!!!

olcsonszepekszert.hupont.hu

65. Személyre szabott utazás!

► Utazási tanácsadóként kényelmesebbé és egyszerűbbé teszem a nyaralásod szervezését! Tervezz velem, utazz az IBUSZ-szal és vedd igénybe ingyenes szolgáltatásom! bernadettgyongyosi@gmail.com Tel:20/989-3823

utazasitanacsado.hupont.hu

66. Fa, műanyag és alumínium REDŐNYÖK JAVÍTÁSA, ÚJ REDŐNYÖK KÉSZÍTÉSE!

► REDŐNYJAVÍTÁS AKÁR 1,5 ÓRÁN BELÜL! Gurtnicsere 4.900,-Ft-tól! Reggel 7.00-től hívhat! 06-20/3685-888! Redőnyjavítás Bp. II. III. IV. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII. XXIII. kerületben, Pest megyében!

redonyseg.hupont.hu

67. MOTORTARTÓ-, VÁLTÓTARTÓ BAK - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon

► Motortartó bak és váltótartó bak Audi BMW Chevrolet Citroen Dacia Daewoo Fiat Ford Honda Hyundai Isuzu Iveco Kia Lanci Mazda Mercedes Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Renault Saab Seat Skoda Suzuki Toyota Volvo VW minden autótípushoz és márkához!!!

motortarto-valtotartobak.hupont.hu

68. Nézz körül!Ha van kedvenc sztárod énekesed akkor ez a te oldalad

► Ezen az oldalon sztárokat,énekeseket találsz,olvashatsz róluk.

hiressegek.hupont.hu

69. ANTENNABOLT-WEBÁRUHÁZ A BP 1174.BOCSKAI U 29.

► TEL:0612570573,+36309847295 MINDIGTV,FÖLDI ANTENNA, MŰHOLDVEVŐ,KAMION ANTENNABOLT.

sat.hupont.hu

70. BMW ALKATRÉSZ - MaTi-CAR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon..

► BMW (1-es, 3-as, 5-ös, 6-os, 7-es, X, Z széria) gyári- és utángyártott alkatrészek széles választéka

bmw-alkatreszek.hupont.hu

71. Műanyag nyílászáró, HiSec biztonsági ajtó Miskolcon Óriási kedvezménnyel!

► Hi-Sec Acél biztonsági ajtó már 65.900 Ft-tól, továbbá nyílászárók(MŰANYAG, FA, ALU), télikertek teljeskörű árnyékolástechnikával. Díjtalan felmérés, tanácsadás, árajánlatkészítés. Rövid határidő, szakszerű szerelés helyreállító kőműves munkával.

aluport.hupont.hu

72. Baromfi - díszbaromfi. Több mint hobby.

► Magyar sárga kettőshasznú - Erdélyi kopasznyakú - Maláj harcos (viador) - Gyöngytyúk (több színben) - Bráma - Orpington- Pézsmaréce (némakacsa)- Liba

baromfi-diszbaromfi.hupont.hu

73. Müanyag öntőformák beton és műkő termékek készítéséhez

► Üdvözöljük honlapunkon! Cégünk 1999-ben az országban elsőként kezdte meg a kereskedést ezekkel a termékekkel. Az évek során folyamatosan bővítettük a választékot és ma már több mint 100 féle sablon áll vásárlóink rendelkezésére.

betonsablon.hupont.hu

74. Gyönyörű állatok

► Itt mindent meg találsz az állatokról

gyonyoruallatok.hupont.hu

75. NAGY ANYÁINK HÁZIPATIKÁLYA ÉS A RÁKRÓL

► TERMÉSZETES SZÉPÍTŐ SZEREK,,ÉS RÉGI HAGYOMÁNYOS NÉPI GYOGYÁSZAT

tepesztalatok.hupont.hu

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 42
Tegnapi: 75
Heti: 441
Havi: 1 387
Össz.: 132 784

Látogatottság növelés
Oldal: EMBERARCOK, Gyergyószárhegy ===>
SZÉKELYFALVAK/GYERGYÓ-SZÉK KÉPEKBEN , LEÍRÁSOKBAN - © 2008 - 2018 - szekelyfalvak.hupont.hu

A HuPont.hu egyszerűvé teszi a weblapkészítés minden lépését! Itt lehetséges a weblapkészítés!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »